Taberg

Dagen började med att lyssna på mindre flugsnapparen samt spela in lätet, sedan lite foto på grönsångaren med kom också en större hackspett.

Mindre flugsnapparens läte:

Grönsångarens läte:

Grönsångaren

Större hackspett, bearbetar en stubbe